"We voelden ons gehoord
en gezien."

Marco en Clarence

Toen ik Clarence leerde kennen zat ik al in de schulden. Ik kwam uit een zware vechtscheiding met mijn eerste vrouw. Ik kreeg na de scheiding alle schulden op me, inclusief de restschuld van ons geveilde koophuis. Daarnaast moest ik alimentatie betalen voor mijn kinderen, maar mijn vrouw hield ze bij me weg. Dat geld betaalde ik dus niet. Uiteindelijk heb ik dat aangevochten en kreeg ik gelijk, maar dat proces met de rechtbank duurde langer dan een jaar. Zo kom je steeds verder in de problemen.

Ik kreeg loonbeslag en we hadden vaak deurwaarders aan de deur. Clarence en ik zitten allebei al lang bij de kerk en gelukkig konden zij ons een beetje helpen met die deurwaarders. We dachten eigenlijk dat we de schuldeisers allemaal in beeld hadden en alles oké verliep, maar op een dag kwam er weer een deurwaarder en kreeg Clarence een paniekaanval. Dat was de druppel.

We zijn toen naar de sociale dienst gegaan voor hulp. Onze contactpersoon, Esther, heeft ons zo goed geholpen. We voelden ons gehoord en gezien. Esther gaf ons ook erkenning, want ze zei “jullie zijn goed bezig, maar hier ga je niet zelf uit komen.” Samen hebben we een overzicht gemaakt van de schuldeisers en zij kon dingen samenvoegen zodat het totaalbedrag kleiner was. Ook volgden we toen een budgetcursus. Daar leerden we een hoop, bijvoorbeeld over het bewaren van financieel overzicht. De map die we daar toen voor kregen gebruiken we nog steeds.

“Er is veel mogelijk als je eerlijk bent. Hoe eerlijker je bent, hoe makkelijker de sociale dienst haar werk kan doen.”

Als je aan zo’n traject begint denk je dat alles zwaar wordt, maar voor ons was het echt een verademing. We mochten naar de voedselbank en kledingbank, wat eerst niet kon. Dat gaf ons wat financiële ruimte. Ik was bang dat ik mijn auto weg moest doen, maar in overleg met Esther en mijn baas heb ik die mogen houden. Er is veel mogelijk als je eerlijk bent. Hoe eerlijker je bent, hoe makkelijker de sociale dienst haar werk kan doen. En zij zijn ook eerlijk en open geweest naar ons. We mochten de brieven van de hercontrole zelf inzien. Toen er iets niet klopte heb ik dit aangegeven en is het rechtgezet. Je wordt serieus genomen.

We hebben de afgelopen jaren sowieso geleerd dat het goed is om open te zijn over geldzorgen. Als mensen weten dat je in de problemen zit, kunnen ze met je meedenken. Op dit moment lossen we 35% van het hele bedrag af en hebben we geen bewindvoering. We werken allebei en houden ons aan een vast bedrag huishoudgeld. We gebruiken de tips van het Nibud en zo gaat het goed. Op mijn telefoon staat een app waarin ik kan zien hoe lang het nog is voor we klaar zijn met het schuldhulptraject. Het is nu nog net iets meer dan 10 maanden. In de toekomst hopen we weer een huis te kunnen kopen of een autootje voor Clarence. Tegen anderen met geldzorgen willen we zeggen: voor alles is een oplossing, alles komt goed.

Wilt u geldzorgen oplossen of zoekt u antwoord op een vraag over geld of werk?
Begin dan bij de sociale dienst.

Samen gaat het beter.